انصراف ,پاوه ,مجلس ,مشورت ,دادند ,درحوزه ,درحوزه پاوه ,پاوه واورامانات ,شهرستان پاوه ,انصراف دادند ,دونفرازداوطلبین مجلس

آوای اورامانات:براساس اخباروگزارشهای رسیده به پایگاه خبری تحلیلی آوای اورامانات دونفرازداوطلبین مجلس دهم که درستادانتخابات شهرستان پاوه اقدام به ثبت نام کرده بودندازداوطلبی انصراف دادند.

این گزارشات حاکیست که مظفربهشتی زاده و امیدنادری دونفرازداوطلبین مجلس دهم درحوزه پاوه واورامانات که درستادانتخابات شهرستان پاوه اقدام به ثبت نام کرده بودندازداوطلبی در انتخابات آتی مجلس انصراف دادند.

مظفربهشتی زاده متولدسی ام مهرماه 1361 روستای نسمه-فوق لیسانس حقوق عمومی-شاغل درفرمانداری شهرستان پاوه و امید نادری متولد1359روستای تازه آبادسریاس ازتوابع روانسر،فوق لیسانس علوم سیاسی،دانشجوی دکترای محیط زیست،مامورواحدHSE(ایمنی،بهداشت،محیط زیست)شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه کرمانشاه بودند.

شایان ذکراست شنیده ها حکایت از این دارد که امید نادری باتعامل وبه توصیه یکی از داوطلبین مجلس دهم درحوزه پاوه واورامانات از داوطلبی خودانصراف داد.

البته سیدعبدالرحمان رحمتی درهمان ابتدا بدلیل مشکل مدرک تحصیلی ثبت نام ایشان تاییدنشدودرحوزه سنندج جهت ثبت نام اقدام کردند.

هم اکنون شمارثبت نام کنندگان درحوزه پاوه واورامانات تعداد36داوطلب است که براساس خبرهای دریافتی احتمال انصراف دیگرداوطلبان هست.

نکته:امیدنادری ازداوطلبین دهمین دوره مجلس شورای اسلامی که باحضور درستادانتخابات شهرستان پاوه ثبت نام کردند ،ازداوطلبی انصراف دادند درپیامی شنیده فوق مبنی برتعامل با یکی ازداوطلبین مجلس دهم را تکذیب کردندوبیان کردند که هیچ گونه تعاملی مابین اینجانب و داوطلبین محترم صورت نگرفته و ضمن مشورت با بزرگان و اهل خرد؟!ازادامه راه انصراف دادم.

آوای اورامانات:خدمت داوطلب محترم عرض می کنم اولا درخبرفوق نوشته است براساس شنیده ها نه اخبارموثق وممکن است این خبر هم کذب باشدهم درست وحال شما بنابرهرمصلحتی شنیده فوق را تکذیب نموده وما هم براساس قانون مطبوعات خبرکذب بودن چگونگی انصراف را درج نمودیم وازاینکه سبب آزرده خاطر جنابعالی شدیم عذرخواهی می کنیم اما ذکرچندنکته وسوال هم برای ماحائزاهمیت هست؟

-انصراف شما دقیقا فقط یک روز پس ازثبت نام چه دلیل منطقی می تواندداشته باشد؟

-فرمودید مشورت بابزرگان واهل خرد؟!به نظرشما این منطقی وصحیح است که شما برای حضور درصحنه وعرصه ای مهم چون انتخابات بدون مشورت بابزرگان واهل خرد جهت ثبت نام اقدام کنیداما یک روزپس از ثبت نام با این بزرگان واهل خرد مشورت وانصراف نمایید؟!چون منطق به ماحکم می کند قبل از ثبت نام مشورت نیازهست نه بعدازثبت نام وهمین سوالها سبب پدیدآمدن شنیده ها وشایعات می شود؟و....

منبع اصلی مطلب : آوای اورامانات
برچسب ها : انصراف ,پاوه ,مجلس ,مشورت ,دادند ,درحوزه ,درحوزه پاوه ,پاوه واورامانات ,شهرستان پاوه ,انصراف دادند ,دونفرازداوطلبین مجلس
اشتراک گذاری: این صفحه را به اشتراک بگذارید

سایت : دونفرازداوطلبین مجلس دهم درحوزه پاوه واورامانات ازداوطلبی انصراف دادند.