مردم ,اجتماعی ,اورامانات ,نموده ,مجلس ,حضور ,مجلس شورای ,شورای اسلامی ,انتخاب مردم ,کناره گیری ,صدور پیامی ,مجلس شورای اسلامی

آوای اورامانات:براساس اخباروگزارشات رسیده به پایگاه خبری تحلیلی آوای اورامانات احمدحیدری ازچهره های شاخص انتخابات دوره هشتم مجلس شورای اسلامی با صدور پیامی از حضور در انتخابات دهم مجلس شورای اسلامی درحوزه پاوه واورامانات کناره گیری کرد.متن پیام در پی خواهدآمد:

با عرض سلام وادب خدمت مردم فهیم و نوع دوست اورامانات

 اعلام حضور تعداد کثیری از نخبگان و تحصیل کرده ها به عنوان داوطلب نامزدی مجلس شورای اسلامی نشانه افزایش شعور سیاسی ورشد بلوغ فکری سیاسی واجتماعی در خطه نخبه پروراورامانات می باشد واین ظرفیت باعث رشد و تعالی سیاسی و اجتماعی در جامعه اورامانات گردیده و قدرت انتخاب مردم را ازبین نامزد های موجود افزایش داده و مردم سالاری دینی را محقق می سازد . امیدوارم این ظرفیت به دور از تعصبات قومی قبیله ای که افت اتحاد و هم دلی و انسجام اجتماعی است مایه ی اتحاد و هم گرایی فکری و انسجام و هم بستگی اجتماعی بین اقشاد مختلف گردد و با ایمان به این مو ضوع که شعور بالای مردم برخوردهای اجتماعی را کاهش داده و نامزد ها با رعایت کلیه معیار های اخلاقی وانسانی و قانونی منافع جامعه مد نظر قرار داده و فرصت هر گونه سوءاستفاده را از افراد سود جو سلب خواهند کرد و مردم را دعوت به کلی نگری به جای جزئی نگری خواهندکرد.اینجانب باعلم ویقین وایمان به این موضوع وبررسی وتجزیه وتحلیل شرایط موجود انصراف خودرابامشورت بااصحاب فکرورسانه وافکارعمومی اعلام نموده وازکلیه کسانی که مرا درگذشته وحال درامرخطیراطلاع رسانی واعلام حضور یاری فرموده اندتقدیروتشکرنموده وکلیه زحمات آنها رابادیده منت ارج نهاده وسلامتی وشادکامی وسربلندی همه عزیزان راازخداوندمتعال خواستارم.

امیدوارم باتوجه به افزایش تحصیلات آکادمیک بین نوجوانان وجوانان وآحاد عمومی مردم وحساسیت  مردم نسبت به جبران عقب ماندگی های تاریخی وفاصله توسعه یافتگی اورامانات نسبت به مناطق برخوردارکشوروتلاش وکوشش مردم برای رسیدن به حداعتدال وپیشرفت درزمینه های مختلف صنعتی،اقتصادی،اجتماعی وفرهنگی وفکری به دور ازهرگونه تعصبات فرقه ای،طایفه ای وقبیله ای باعلم،تحقیق وشناخت نسبت به انتخاب اصلح ترین وشایسته ترین فرد از میان شایستگان ونامزدهای فعلی که اعلام موجودیت کرده اند،بنمایند.

اینجانب بعنوان حقوقدان و وکیل مردم درمراجع قضایی احساس وظیفه نموده وبه  حق دمکراسی مردم درانتخابات احترام بسیارگذاشته وهرکسی که ازدل صندوق های رای نام او بعنوان منتخب مردم درآیدبعنوان مشاور همراه وهمگام،کمک کار او در راستای احقاق حقوق بحقه مردم ومطالبات وخواسته های مشروع وقانونی اوخواهم بود  وهمه رادعوت مینمایم که رقابت های قبل ازانتخابات به رفاقت بعدانتخابات تبدیل نموده وهمگی باهم کمک کارویارویاورمنتخب مردم درچهارسال حضور درپارلمان باشم.

ازهمه مردم درخواست دارم که دررقابت های انتخاباتی معیارهای اخلاقی،انسانی رارعایت نموده وظرفیت فکری وسیاسی موجود رااحترام گذاشته واصول اخلاقی وانسانی،قانونی وشرعی رادرزمان تبلیغات انتخاباتی رعایت نموده ودرشرایط منصفانه وعادلانه به رقابت سالم بپردازندوبه انتخاب مردم وحق آزادی رای مردم بعنوان یک رقابت اجتماعی سیاسی دمکراتیک درانتخاب نامزداحترام بگذارندوباتلطیف نمودن جو انتخابات رقابت ها راوسیله وسببی برای تفاهم،همدلی ووحدت انسجام واستحکام پیوندهای ارزشمند اجتماعی قراردهندکه شاهدحضور حداکثری مردم دردفاع ازحقوق اجتماعی آنها باشیم.

ودرپایان موفقیت وسرافرازی وسربلندی آحادمردم اورامانات ازکلیه طیف ها وجریان های سیاسی،علمی،فکری وفرهنگی رااز خداوندمتعال خواستارم وامیدوارم باشکل گیری سازمانها ونهادهای حقوقی مطالبات مردم رادرچهارچوبه نظم نوین تشکیلات سازمانی جدید رابراساس معیارهای بین المللی راشاهدوناظرباشیم.

احمدحیدری

کارشناس ارشدحقوق خصوصی و وکیل پایه یک دادگستری

منبع اصلی مطلب : آوای اورامانات
برچسب ها : مردم ,اجتماعی ,اورامانات ,نموده ,مجلس ,حضور ,مجلس شورای ,شورای اسلامی ,انتخاب مردم ,کناره گیری ,صدور پیامی ,مجلس شورای اسلامی
اشتراک گذاری: این صفحه را به اشتراک بگذارید

سایت : احمدحیدری با صدور پیامی از داوطلبی نمایندگی مجلس دهم کناره گیری کرد